CORONAMAATREGELEN: DRAAG EEN CHIRURGISCH MONDMASKER (geen stoffen) + NEEM GROTE BADHANDDOEK MEE

Blessurepreventie en -revalidatie

Op het eerste zich lijkt het antwoord op de vraag ‘Wat is sport?’ zeer eenvoudig. Toch levert die vraag heel wat verschillende antwoorden op en blijkt de definitie niet eenduidig. Ieder heeft zijn eigen opvatting over wat sport nu eigenlijk is en bovendien beschouwt niet iedereen elke sporttak of -discipline ook daadwerkelijk als sport. Sommige sporten zoals yoga of biljarten worden vaak niet als een volwaardige vorm van lichaamsbeweging bestempeld omdat ze niet intensief genoeg bevonden worden. Sporten kan echter op verschillende niveaus. Het is perfect mogelijk dat je slechts sporadisch aan lichaamsbeweging doet, regelmatig trainingen bijwoont, participeert in een sportwedstrijd of zelfs medailles behaalt op de Olympische Spelen. Het is duidelijk; tussen recreatieve lichaamsbeweging en topsport zit een hele reeks aan tinten grijs.

De overheid, medische wereld en zelfs sociale media stimuleren ons om naast een evenwichtige en gevarieerde voeding ook voldoende lichaamsbeweging in onze dagelijkse routine te includeren. Lichaamsbeweging heeft een positieve invloed op de algemene gezondheidstoestand en met die reden worden sommige sporten terugbetaald door een aantal ziekenfondsen. Voldoende lichaamsbeweging leidt tot een afname van het risico op hart- en vaataandoeningen, vermindert de kans op diabetes (type 2) en zelfs darm- en borstkanker. Regelmatige beweging zorgt voor een betere regulatie van de bloeddruk, voorkomt osteoporose, controleert het lichaamsgewicht en verbetert het algemeen welbevinden. Gelukkig groeit het besef bij de bevolking dat we alsmaar meer dienen te bewegen. Helaas startten nog te veel mensen met sporten zonder al te veel voorbereiding en kennis. Dit leidt tot de typische beginnersblessures eigen aan de sport. We willen algauw te snel en te veel met overbelasting tot gevolg. Bovendien is het niet omdat je nog nooit een letsel opliep, dat je niet preventief kan inspelen op eventuele mogelijke letsels.

De kranten staan er vol van: topsporters die ‘out of game’ zijn omwille van talrijke sportblessures en overbelastingletsels. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat de intensiteit bij competitiesporten en zeker bij topsport veel hoger gelegen is. We willen alsmaar winnen en drijven ons lichaam daarbij gemakkelijk tot het uiterste. Wie jarenlang intensief sport ervaart vaak de gevolgen daarvan op latere leeftijd. Daarom is het aan te raden om ‘veilig’ te sporten. Hiermee bedoel ik niet dat sporten gevaarlijk is maar dat we moeten nadenken over de manier waarop we sporten. Want hoe je het draait of keert: elke blessure is tijdsverlies en leidt tot een verminderd aantal trainingsuren. Voorkomen is tot op de dag van vandaag nog altijd beter dan genezen.

De sportspecifieke revalidatie spitst zich toe op:

  • Blessurepreventie
  • Functionele oefentherapie
  • Reconditionering
  • Outdoor trainingen