Nierproblematiek

Begeleiding bij acute- en chronische nierinsufficiëntie en nierdialyse

Bij personen met nierproblemen of een verminderde nierfunctie is een niersparend dieet noodzakelijk. Zo’n dieet vertraagt namelijk de achteruitgang van de nierfunctie en kan de klachten stabiliseren. Deze opvolging gebeurt steeds na doorverwijzing door jouw huisarts en/of nefroloog.