CORONAMAATREGELEN: DRAAG EEN CHIRURGISCH MONDMASKER (geen stoffen) + NEEM GROTE BADHANDDOEK MEE

Praktisch

Meest Gestelde Vragen
Openingsuren
Hoe kan ik een afspraak maken?
Hoe maak ik online een afspraak?
Hoeveel kost een kinesitherapiesessie?
Op hoeveel kinesitherapeutische sessies heb ik recht?
Hoeveel kost een afspraak bij de vroedvrouw?
Hoeveel kost een afspraak bij de diëtiste en wat krijg ik terugbetaald?
Wat neem ik mee naar een eerste consult?
Hoe lang duurt een bezoek aan de praktijk?
Wat indien ik niet aanwezig kan zijn?
Is de praktijk makkelijk te bereiken?
Welke coronamaatregelen trefffen we?

Kinesitherapie

Je kan elke werkdag bij kinesitherapeute en manueel therapeute Lien Matthijs terecht van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Vroedkunde

Je kan elke dinsdag bij vroedvrouw en lactatiekundige Sinja De Vriese terecht.

Diëtetiek

Je kan elke donderdag en zaterdag bij diëtiste Vera Masschelein terecht.

 

Kinesitherapie

 • Een afspraak bij de kinesitherapeute is telefonisch vast te leggen op het nummer +32 470 03 34 01 of online via deze link.
 • Afspraken en annulaties worden NIET geregeld per e-mail.
 • Indien nodig is ook thuisbehandeling mogelijk (in de regio Geraardsbergen).
 • Je krijgt steeds een afsprakenkaartje met datum en tijdstip van jouw afspraak.
 • Indien belet: gelieve minstens 24 uren telefonisch op voorhand te verwittigen voor een vlotte gang van zaken. Bij nalatigheid wordt de sessie alsnog aangerekend.

Vroedkunde

 • Afspraken met vroedvrouw Sinja kunnen zowel telefonisch op het nummer +32 473 29 99 12 als online via deze link.
 • Indien gewenst komt vroedvrouw Sinja ook bij jou aan huis.
 • Je krijgt steeds een afsprakenkaartje met datum en tijdstip van jouw afspraak.
 • Indien belet: gelieve minstens 24 uren op voorhand te verwittigen voor een vlotte gang van zaken. Bij nalatigheid wordt de sessie alsnog aangerekend

Diëtetiek

 • Afspraken met diëtiste Vera kunnen zowel telefonisch op het nummer +32 483 42 35 50 als online via deze link.
 • Je krijgt steeds een afsprakenkaartje met datum en tijdstip van jouw afspraak.
 • Indien belet: gelieve minstens 24 uren op voorhand te verwittigen voor een vlotte gang van zaken. Bij nalatigheid wordt de sessie alsnog aangerekend.
 1. Kies je zorgverlener naar keuze.
 2. Selecteer het type afspraak naar keuze (reden van uw afspraak). 
 3. Klik op de dag/datum naar keuze en kies het gewenste uur.
 4. Indien je nog niet geregistreerd bent, maak je eerst een account aan of log in indien je reeds een account hebt aangemaakt. Wij vragen je te registreren en je gegevens in te vullen zodat wij jou kunnen bereiken indien nodig.
 5. Bewaar de afspraak.

Opmerking:

 • Indien je registreert met een Google mailadres, dan worden de afspraken automatisch aan jouw Google agenda toegevoegd. Registreer je met een ander e-mailadres, dan kan je ten allen tijde inloggen om jouw afspraken te checken. Via mail krijg je een herinnering aan jouw afspraak toegestuurd.
 • Bij het opgeven van een gsmnummer (nodig om je te kunnen contacteren), krijg je de dag voor de afspraak ook een herinnering toegestuurd.

Kinesitherapie

Onze kinesitherapeute en manueel therapeute is geconventioneerd en werkt volgens de tarieven zoals door het RIZIV vooropgesteld. 

 • Intakeconsult: 31 euro (met terugbetaling afhankelijk van jouw statuut)
 • Vervolgconsultent: 26 euro per sessie (met terugbetaling afhankelijk van jouw statuut)
 • Dossierkost: 30,65 euro bij aanvraag van een Fa-, Fb- en E-pathologie (volledig terugbetaald)

Voor elke type van behandeling heb je recht op een verschillend aantal sessies. Bij meer dan 9 sessies wordt steeds tussentijds gefactureerd om het te betalen bedrag niet te hoog te laten oplopen.

 • Een voorschrift van de desbetreffende verwijzer is noodzakelijk indien je terugbetaling wenst via jouw ziekenfonds.
 • Bij een arbeidsongeval kiezen wij ervoor de factuur aan de patiënt zelf te bezorgen. Het is de verzekeringsinstelling (van jouw werk) die jou terug dient te betalen.

Opm: Bij het niet tijdig betalen van facturen worden extra kosten in rekening gebracht.

Je hebt recht op zoveel mogelijk behandelingen als je zelf wilt. Echter gelden door het RIZIV een aantal vooropgestelde regels in verband met het terugbetalingstarief.

Courante aandoeningen

 • Per kalenderjaar en voor eenzelfde pathologie heb je recht op terugbetaling van maximaal achttien zittingen.
 • Voor de eerste reeks van achttien courante zittingen tijdens een kalenderjaar volstaat een medisch voorschrift. Er is geen voorafgaandelijke aanvraag door jouw kinesitherapeut nodig.
 • Als de behandeling van eenzelfde pathologie tijdens hetzelfde kalenderjaar meer dan achttien zittingen vereist, kan ze vanaf de 19de zitting voortgezet worden mits aanrekening tegen verlaagde terugbetaling.
 • Bij een nieuwe courante pathologie tijdens hetzelfde kalenderjaar kan de adviserend arts bijkomende zittingen toestaan op basis van een aanvraag.
 • Per kalenderjaar kan de adviserend arts tweemaal een reeks van achttien bijkomende courante zittingen toestaan. Er kunnen geen zittingen geattesteerd worden alvorens de adviserend arts toestemming heeft verleend. 

Perinatale behandelingen

Je hebt recht op 9 kinesitherapeutische sessies per bevalling:

 • als voorbereiding van een bevalling;
 • voor de bevalling;
 • in het kader van postnatale revalidatie. 

F-acuut

 • Voor bepaalde aandoeningen die plots optreden en een intensieve behandeling vergen gedurende een korte periode, is terugbetaling mogelijk als aandoening F-acuut.
 • De duur van een behandeling F-acuut is beperkt tot één jaar (365 of 366 dagen), vanaf de datum van de eerste zitting. Tijdens deze periode worden maximaal zestig zittingen terugbetaald. Enkel voor de behandeling van polytraumatismen worden maximaal 120 zittingen terugbetaald.
 • Als de behandeling van eenzelfde pathologie tijdens hetzelfde jaar meer zittingen vereist dan het maximum, kan de behandeling vanaf de 61ste of 121ste zitting voortgezet worden met aanrekening tegen verlaagde terugbetaling.
 • Per pathologie verzendt jouw kinesitherapeut een kennisgeving F-acuut naar de adviserend arts van het ziekenfonds. Er is geen terugbetaling mogelijk zolang de adviserend arts geen geldige kennisgeving ontving.

F-chronisch

Voor bepaalde aandoeningen met een chronisch karakter en een intensieve behandeling vergen gedurende een langere periode, is terugbetaling mogelijk als aandoening F-chronisch. 

Zware aandoeningen

 • De zware aandoeningen zijn opgenomen in een limitatieve lijst. Voor de terugbetaling van de behandeling is het akkoord van de adviserend arts vereist op basis van een uitgebreid verslag van de kinesitherapeut. Patiënten krijgen meer zittingen terugbetaald en genieten een verlaagd remgeld.
 • Een akkoord of verlenging kan voor maximaal drie jaar en wordt beslist door de adviserend geneesheer.
 • Vereist de situatie van de patiënt een verlenging van het akkoord, moet die situatie opnieuw worden aangetoond met een gedetailleerde medische verantwoording van de huisarts of specialist. Die bevat dezelfde elementen als bij een eerste aanvraag, behalve de bevestiging van de diagnose.  

Als geconventioneerde vroedvrouw werkt Sinja via een derdebetalerssysteem. Concreet wil dit zeggen dat alle consultaties in de praktijk en aan huis rechtsreeks aan de mutualiteit van de (aanstaande) mama worden gefactureerd. Deze bedragen liggen vastgelegd via het RIZIV. Het enige wat je vroedvrouw nodig heeft, is een klevertje van de mutualiteit.

Wij hebben een engagement aangegaan om iedere zwangere vrouw of vrouw met een zwangerschapswens te helpen. Zijn de documenten van de mutualiteit niet in orde, dan gaan wij in gesprek met Huis van het kind en het OCMW. Iedere vrouw heeft recht op begeleiding.

Wanneer u een vroedvrouw aan huis wenst, dan zal er een vaste kilometer vergoeding gevraagd worden. Deze is 0.36 euro/km. Bij een verhoogde tegemoetkoming, wordt er geen kilometervergoeding aangerekend.

 • Preconceptioneel gesprek
  • Eerst gesprek : €40
  • Opvolg consult: €25
  • Valt buiten derdebetalersregeling met de mutualiteit
 • Eerste gesprek prenataal
  • Derdebetalersregeling met de mutualiteit
 • Prenatale consultaties
  • Derdebetalersregeling met mutualiteit
  • Max 12 per zwangerschap
   • Vermeld steeds of je naar een externe infosessie geweest bent in het ziekenhuis of ergens anders waar ze een klevertje nodig hadden van de mutualiteit
 • Postnatale consultaties
  • Derdebetalersregeling met de mutualiteit
  • Hoeveel consulten?
   • De eerste 5 dagen na de geboorte: dagelijks
   • Vanaf zodra je baby 1 week oud is: 9 consulten tot het eerste levensjaar
 • Lactatiekundige consulten
  • Gekende patiënten Embodhi of het Pas thuis vroedvrouwenteam van Zottegem
   • Deze consulten worden rechtstreeks naar de mutualiteit gestuurd
   • Alle bevindingen worden direct in het medisch dossier geplaatst en telefonisch gecommuniceerd met de vaste vroedvrouw
  • Nieuwe patiënte
   • Wens verdere opvolging door Embodhi / Pas Thuis vroedvrouwenteam: derdebetalers regeling met mutaliteit
   • Externe vroedvrouw :
    • 1e gesprek (ca. 60min) : €75
    • Vervolg consult (ca. 30min) : €45 
    • Mogelijk in de praktijk en aan huis

Workshops

De prijzen van workshops worden steeds nadrukkelijk gecommuniceerd. Workshops mogen steeds per reeks betaald worden, maar ook per sessie bij financiële moeilijkheden. 

 

Consultatietarieven

 • Eerste consult (+/- 1 uur): 55 euro
 • Tweede consult (+/- 30 min – 45 min): 35 euro
 • Opvolgconsultaties (max. 30 min): 20 euro

Opmerking: Begeleiding i.v.m. het laag FODMAP-dieet in kader van prikkelbaardarmsyndroom duurt langer

Terugbetalingstarieven door jouw ziekenfonds

 • Christelijke Mutualiteit (CM): éénmalig 40 euro na minstens 4 consultaties
 • Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ): éénmalig 25 euro per kalenderjaar
 • Partena Ziekenfonds mits doorverwijzing arts: éénmalig 40 euro om de 2 kalenderjaren na minstens 4 consultatie én 120 euro om de 2 kalenderjaren bij chronische problematiek na minstens 12 consultaties
 • Liberale Mutualiteit (LM): 30 euro per kalenderjaar na minstens 6 consultaties (10 euro/sessie)
 • Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (VNZ): jaarlijks 50 euro na minstens 5 consultaties (5 euro/sessie)
 • Bond Moyson: 5 euro per consultatie met maximaal 6 consultaties per jaar
 • De Voorzorg Antwerpen: 40 euro per kalenderjaar na minstens 4 consultaties (10 euro/sessie)

Kinesitherapie

 • Jouw identiteitskaart
 • Medisch voorschrift van de voorschrijver: arts, geneesheer-specialist, psychiater, tandarts, gyneacoloog, …
 • Een kleefvignet van jouw mutualiteit en eventuele gegevens van jouw verzekeringsinstelling
 • Eventuele schriftelijke verslagen van relevante onderzoeken (X-ray, scan, echografie, podologie, ganganalyse, EMG, ECG, bloedonderzoek, …)
 • Het is raadzaam om gemakkelijke, comfortabele en sportieve kleding te dragen waarin je makkelijk kan bewegen. Er is ook altijd de mogelijkheid om je in de praktijk om te kleden.

Vroedkunde

 • Jouw identiteitskaart
 • Klevertje van de mutualiteit
 • Moederboekje

Diëtetiek

 • Jouw identiteitskaart
 • Klevertje van de mutualiteit
 • Resultaten van een bloedonderzoek zijn een enorme meerwaarde

Kinesitherapie

Elke kinesitherapeutische sessie bestaat uit minstens 20 à 30 minuten persoonlijke behandeling. Dit wordt aangevuld met 30 minuten oefentherapie. Indien aangewezen wordt dit aangevuld met een thuisprogramma. 

Vroedkunde

De duur van een consult is afhankelijk van de inhoud ervan en wordt steeds op voorhand meegedeeld.

Diëtetiek

De duur van een consult is afhankelijk van de inhoud ervan en wordt steeds op voorhand meegedeeld:

 • Eerste consult: +/- 1 uur
 • Tweede consult: +/- 30 min tot 45 min
 • Opvolgconsultaties: max. 30 min

Indien belet: gelieve minstens 24 uren op voorhand telefonisch te verwittigen voor een vlotte gang van zaken. Bij nalatigheid wordt de sessie alsnog aangerekend.

De praktijk beschikt over een ruime parkeergelegenheid met plaats voor maar liefst zeven wagens en er is een afzonderlijke fietsenstaling voor de sportievelingen onder jullie.

Via De Lijn bus 78 is de praktijk makkelijk te bereiken. Deze bus heeft haltes in Overboelare, Geraardsbergen, Everbeek en Brakel. Vanaf bushalte ‘Marktweg’ is het 1 min wandelen tot onze praktijk.

Kom je liever te voet? Vanaf het station Geraardsbergen is het slechts 20 minuutjes wandelen. Ideaal om lekker op te warmen.

Wat doen wij om jou te beschermen?

 • Wij dragen steeds een medisch mondmasker en een extra gezichtsscherm indien aangewezen.
 • De behandeltafels worden tussendoor steeds gepoetst.
 • Wij wassen én ontsmetten onze handen na elke consultatie.
 • Als paramedici zijn wij allen gevaccineerd. 

Wat kan jij doen om jezelf en je medemens te beschermen?

 • Een CHIRURGISCH mondmasker is verplicht van zodra je de praktijk betreedt. Zorg voor een mondmasker voor jezelf, doe dit aan in je auto, nadat je je handen ontsmette.
 • Neem een GROTE badhanddoek mee om op te tafel te leggen.
 • Staat de deur open? Kom binnen! Deur gesloten? Bel aan en wij laten jou binnen.
 • Was én ontsmet steeds je handen alvorens de wachtzaal te betreden.
 • Tijdelijk worden slechts 4 personen toegelaten in de wachtzaal. Één persoon extra is welkom op consultatie. Deze persoon dient ook een mondmasker te dragen indien ouder dan 12 jaar.
 • Houd afstand waar mogelijk. Zit steeds in jouw desbetreffende bubbel bij elkaar en laat minstens één stoel tussen jou en de andere bezoekers van de praktijk.
 • Mogen wij jou vragen ook het gebruikte materiaal (vnl. in de oefenzaal) te ontsmetten met het voorziene materiaal?

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes