Medisch Certificaat
! STAAT NOG NIET ACTIEF ! NOG NIET IEDEREEN HEEFT BETAALD Om jou zo optimaal mogelijk te begeleiden is het nuttig dat ik op de hoogte ben van jouw medische voorgeschiedenis en zwangerschapsverhaal.