Neurorevalidatie

Herstel na perifere en centrale neurologische letsels en neurochirurgische ingrepen

Bij Embodhi zijn we erop gericht de zelfredzaamheid van de patiënt met een centrale (hersenbloeding, herseninfarct, Parkinson, Multiple Sclerose, …) of perifere neurologische aandoening te verhogen.

Centraal neurologische letsels

Een optimale neurologische revalidatie is belangrijk voor het verhogen van de levenskwaliteit van de patiënt met een centrale neurologische aandoening. Veelal is een compleet herstel niet mogelijk en zodus geen realistische doelstelling. Door een functionele revalidatie, afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de neurologische patiënt willen wij hem/haar weer opnieuw zoveel mogelijk integreren in het dagelijkse leven. We zijn erop gericht zoveel mogelijk het oorspronkelijke niveau van functioneren na te streven met een zo hoog mogelijke graad van onafhankelijkheid. De revalidatie is gericht op het behoud van de motorische functies en het afremmen van de evolutie van de ziekte.

Perifere zenuwletsels

Perifere zenuwen zorgen voor de verbinding tussen hersenen, organen, spieren, huid en bloedvaten. Schade kan ontstaan door een direct letsel (aanhoudende druk/rek, ziekte en zelfs vergiftiging). Andere oorzaken zijn suikerziekte, alcoholmisbruik of een vitamine B12 tekort. Perifere neurologische aandoeningen kunnen resulteren in gevoelsstoornissen, krachtsverlies, verlammingsverschijnselen en gangstoornissen. In tegenstelling tot aandoeningen van het centraal zenuwstelsel, kunnen letsels van de perifere zenuwen zich – mits de juiste behandeling – goed herstellen.