Perinataal voedingsadvies

Vóór, tijdens en na je zwangerschap goed in je vel

Ook voor, tijdens en na je zwangerschap kan je bij mij als diëtiste terecht. Ik geef je met plezier voedingsadvies gebaseerd op duidelijk, wetenschappelijk onderzoek.

Zwangerschapswens

Heb je een zwangerschapswens en wil je je kindje de beste omgeving geven om in te groeien? Dan begeleid ik je graag naar een gezond gewicht en een gezonde levensstijl voorafgaand aan een zwangerschap. Dit is van groot belang om eventuele latere complicaties te voorkomen.

Postpartum herstel

Lukt het niet om na de zwangerschap jezelf terug te vinden? Raak je de weg een beetje kwijt in het drukke gezinsleven, geen tijd meer om te koken, om te sporten? Hierbij help ik je heel graag op weg. 

Omtrent postpartum begeleiding kan je ook de folder in onze wachtzaal terugvinden.

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes is een tijdelijke diabetes die verdwijnt na de bevalling. Hierdoor hebben zowel jij als je kind wel een hoger risico op het ontwikkelen van diabetes type 2. Een gezond voedingspatroon en professionele begeleiding zorgen dat de bloedsuikerspiegels goed gecontroleerd blijven.

Symptomen:

  • Verhoogde dorst

  • Frequent plassen (6 à 8 keren/dag en/of 1 keer per nacht is normaal)

  • Verhoogde vermoeidheid die niet gelinkt is aan jouw veranderende lichaam in het eerste of laatste trimester

  • Snelle groeicurve van je buikbaby

Diagnose zwangerschapdiabetes

Veelal wordt zwangerschapsdiabetes niet opgemerkt door de mama zelf omdat er al zoveel verandert in het zwangere lichaam.

De diagnose wordt gesteld aan de hand van een suikertest. Afhankelijk van jouw anamnese en voorkeur van de begeleidend gynaecoloog(-oge), wordt er op 24 à 26 weken zwangerschap gekozen voor de standaard suikertest (Challenge test) met 50gr suiker of de uitgebreide glucose belastingtest (OGTT) met 75gr suiker. Deze test kan in de praktijk uitgevoerd worden door de vroedvrouw of in het labo van het ziekenhuis waar uw gynaecoloog(-oge) mee samen werkt.

De standaard suikertest of Challenge test:

Deze test duurt +/- 1 uur en kan op ieder moment van de dag uitgevoerd worden en u hoeft hiervoor niet nuchter te zijn. Wel dient een zoete maaltijd voorafgaand aan deze test best te vermijden.

Hierbij wordt een suikeroplossing van 200ml met 50gr suiker opgedronken en na 1 uur wordt het bloed geprikt om de bloedsuikerspiegel te bepalen.

Blijkt dat uw bloedsuikerspiegel boven de normwaarde gelegen is (>130mg/dl) dan dient u later ook de uitgebreide glucose belastingtest (OGTT) uit te voeren.


De uitgebreide glucose belastingstest (OGTT):

Deze test wordt gedaan in geval van verhoogde suikerwaarden in het begin van de zwangerschap aangetoond op basis van de Challenge test, bij obesiteit en indien u reeds eerder een zwangerschapsdiabetes doormaakte.

De dagen voorafgaand aan deze test eet je volgens jouw normale, gevarieerde voedingspatroon zonder dat je de calorie-inname beperkt of suiker gaat mijden. Er wordt niet gerookt voor én na de test. De test wordt altijd ‘s ochtends uitgevoerd en twaalf uren voor de testing eet u niets. Water drinken is toegestaan (geen andere dranken zoals caffeïnehoudende producten of frisdranken).

Deze test duurt 2 uren. Belangrijk is dat u voor deze test niet mag eten én geen inspanningen mag doen. Een eventuele afspraak bij onze kinesitherapeute wordt daarom best na de consultatie bij de vroedvrouw ingepland. 

Aan het begin van de testing wordt een bloedafname gedaan. Nadien dient u in 5 minuten tijd een 200ml suikeroplossing te drinken met 75gr suiker. Na 30 min, 1 uur en 2 uur wordt opnieuw een bloedafname gedaan. In afwachting van de bloedafname, mag u steeds comfortabel lezen in onze wachtzaal.

Zijn de testresultaten boven de normwaarden gelegen, dan spreken we van zwangerschapsdiabetes. In dit geval wordt altijd contact opgenomen met uw begeleidende gynaecoloog(-oge). Een afspraak bij de diabetesverpleegkundige wordt ingepland. Samen met de endocrinoloog(-oge) wordt een verdere therapie uitgewerkt op basis van een zwangerschapsdieet dat ook bij ons in de praktijk gevolgd kan worden of door insulinetherapie.

Op de website van Zoet Zwanger en diabetes.be vindt u meer info hieromtrent.