CORONAMAATREGELEN: DRAAG EEN CHIRURGISCH MONDMASKER (geen stoffen) + NEEM GROTE BADHANDDOEK MEE

Prenataal Consult

9-12 weken

Bij dit consult wordt het zwangerschapsdossier opgesteld. Indien de aanstaande mama geen preconceptioneel gesprek heeft gehad, dan komen verschillende elementen hier ook aan bod. Het eerste gesprek wordt er vooral aandacht gegeven aan het vraaggesprek waarin we onderwerpen bespreken zoals: lichamelijke veranderingen, de eerste kwaaltjes, voedingsadvies, alternerende controles bij gynaecoloog/-oge en vroedvrouw.

Er wordt tijd genomen om eventuele laboresultaten (van de huisarts of in de praktijk) door te nemen. Dit gaat vooral om belangrijke infectieziekten zoals CMV en toxoplasmose, waar het al dan niet vinden voor antistoffen bepalend zullen zijn voor welke voeding wel of niet gegeten mag worden. Vele tips and tricks zullen aan bod komen tijdens dit consult. Ook de alarmtekenen in het eerste trimester worden besproken.

Iedere zwangere dame heeft recht op 3 terugbetaalde echo’s en dit op vaste zwangerschapsweken. Dit wordt besproken, alsook krijgt de aanstaande mama uitleg over de niet-invasieve testen (NIPT)  als invasieve testen (vlokkentest en vruchtwaterpunctie).

De beknopte versie van deze uitleg is beschikbaar in de praktijkfolder van het 1e zwangerschapstrimester.

Welke verloskundige observaties komen aan bod?

 • Bloeddrukcontrole
 • Gewichtscontrole
 • Omvangmeting van de buik
 • Urinecontrole
 • De hartslag van de baby wordt pas gezocht vanaf 11-12 zwangerschapsweken

Als laatste wordt het moederboekje opgemaakt en krijgt de zwangere een roze zak of ecologische variant (Greenkit) zolang de voorraad strekt. De praktijk zal van tijd tot tijd staaltjes beschikbaar hebben, die op regelmatige basis worden aangeboden. Een vervolg afspraak wordt gemaakt.

16 weken

Niet iedere zwangerschap verloopt gelijk. Rond de 16 weken zwangerschap – of vroeger op aanvraag van mama – komt de info over het griep- en kinkhoestvaccin aan bod. Er volgt een gesprekje over het voelen van de eerste bewegingen en frequentie hiervan.

Een gezonde zwangere vrouw, die zich goed mag voelen in haar veranderende lichaam, dat is waar wij naar proberen te streven.

Prenatale kinesitherapie en/of zwangerschapsyoga komen tijdens dit gesprek ook aan bod. Aangezien kinesitherapeute en yogadocente Lien en ik nauw samen werken, is dit moment ook steeds het ideale tijdstip om eens kennis te maken met elkaar.

Welke verloskundige observaties komen aan bod?

 • Bloeddrukcontrole
 • Urinecontrole: wordt opgestuurd naar labo zo nog niet gebeurd bij huisarts
 • Gewichtscontrole
 • Luisteren naar harttonen van de baby
 • Meten groei van de buik

24 - 26 weken

Niet iedere zwangerschap verloopt gelijk. Rond de 16 weken zwangerschap – of vroeger op aanvraag van mama – komt de info over het griep- en kinkhoestvaccin aan bod. Er volgt een gesprekje over het voelen van de eerste bewegingen en frequentie hiervan.

Een gezonde zwangere vrouw, die zich goed mag voelen in haar veranderende lichaam, dat is waar wij naar proberen te streven.

Prenatale kinesitherapie en/of zwangerschapsyoga komen tijdens dit gesprek ook aan bod. Aangezien kinesitherapeute en yogadocente Lien en ik nauw samen werken, is dit moment ook steeds het ideale tijdstip om eens kennis te maken met elkaar.

Welke verloskundige observaties komen aan bod?

 • Bloeddrukcontrole
 • Urinecontrole: wordt opgestuurd naar labo zo nog niet gebeurd bij huisarts
 • Gewichtscontrole
 • Luisteren naar harttonen van de baby
 • Meten groei van de buik

28 weken

Tijdens dit consult worden meerdere alarmtekenen uitvoerig besproken. We hopen dat iedere mama een prachtige zwangerschap mag ervaren, maar soms gebeurt het eens wat ongemakken voorkomen. Weet dat we steeds samen doelgericht op zoek gaan naar oplossingen. Alarmtekenen worden besproken: wat hoor je te voelen en wat klopt niet helemaal? Hoe voel je je bij de veranderingen die je lichaam aan het doormaken is? Hoe gaat het écht met jou?

Heel wat praktische zaken komen tijdens dit consult aan bod. Hoe zit dat juist met die moederschapsrust? Wat moet er in orde gemaakt worden voor het kraamgeld? Wat met de erkenning van de baby: wanneer kan dit gebeuren?

Verloskundige observaties die uitgevoerd worden:

 • Bloeddrukcontrole
 • Urine controleren
 • Gewichtscontrole
 • Luisteren naar harttonen van de baby
 • Er wordt steeds navraag gedaan naar de beweeglijkheid van de baby
 • Meten groei van de buik

32 weken

Rond de 32ste zwangerschapsweken staan we stil bij jullie opvangnet als gezin. Ervaring leert dat ondersteuning zeer belangrijk is voor het emotioneel en fysiek herstel van mama én baby. De uitspraak luid niet voor niets “It takes a village to raise a child“. Daarom bekijken we tijdens dit consult het concept kraamzorg, een vroedvrouw aan huis en Kind&Gezin. Kennen jullie Huis van het Kind al in Geraardsbergen? Wij geven jullie met alle plezier wat meer uitleg en flyers om door te nemen.

Eenmaal de 30 weken gepasseerd, is het fijn om al eens na te denken over een geboorteplan. Wat wil je wel? Wat wil je helemaal niet? Een eerste versie van een geboorteplan wordt opgesteld, die de komende weken nog steeds aangepast kan worden. Wie wens je graag bij de bevalling te hebben? Wat wens je wel, of helemaal niet? Heb je al eens nagedacht over pijnbestrijding? Wil je eens ervaren om op een relaxatiebal te zitten? Welke dingen kan je partner doen om je te begeleiden tijdens je contracties?

Één consult is uiteraard vrij kort om aandacht te spenderen aan zo een onderwerp met heel veel facetten. Weet dat er uitgebreide infosessies en GVO sessies over arbeid en bevalling te volgen zijn en ook kinesitherapeute en yogadocente Lien weet raad bij ontlastende houdingen tijdens de zwangerschap, arbeid en bevalling.

Welke verloskundige observaties gaan er gebeuren?

 • Bloeddrukcontrole
 • Urine controle
 • Gewichtscontrole
 • Luisteren naar harttonen van de baby
 • Hoe beweegt de baby?
 • Meten van de groei van de buik

36 weken

Het zijn de laatste loodjes. Misschien kijk je er wel enorm naar uit en misschien mag het voor jou nog wel wat langer duren. Een zwangerschap eindigt niet noodzakelijk op 40 weken zwangerschap. Een normale zwangerschapsduur duurt tot 41 à 42 weken. Hoe dichter bij de eindmeet, hoe frequenter de controles bij de gynaecoloog/-oge en vroedvrouw zullen gebeuren.

Tijdens dit consult, zal er een GBS wisser afgenomen worden als dit nog niet gebeurd is bij je gynaecoloog/-oge. Het geboorteplan wordt definitief afgewerkt en geprint. Indien jullie niet aanwezig waren in de lessen over arbeid en bevalling, dan wordt er in het kort uitleg gegeven over oefenweeën, arbeidsweeën en persweeën. Hoe weet je wanneer je in arbeid bent? Wat kan je doen om contracties op te vangen? Wanneer moet je contact opnemen met het verloskwartier of spoedafdeling?

Staat er een keizersnede gepland? Dan neem ik alvast de tijd om jullie meer uitleg te geven over de opname op de materniteit, de voorbereiding in het operatiekwartier, de recovery achteraf…

Heb je de gegevens van de materniteit en verloskwartier bij de hand? We noteren dit zeker in je moederboekje.

Overlopen van de praktische regelingen

We beseffen dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van een auto. Tijdens dit consult probeert de vroedvrouw toch nadruk te leggen op de bereikbaarheid van het ziekenhuis. Heb je zelf een auto, dan geraak je vlot waar je moet zijn. Indien niet, contacteer dan de nodige personen die je op weg kunnen helpen. Hetzij een vriend(in), familielid, taxi, enz. Een voorbereid mama is er zoveel waard!

Het is ook verstandig om noodopvang te voorzien in het geval jullie oudere kindjes hebben. Tijdens het voorlaatste consult komen alle aspecten aanbod die bij de bevalling horen. Indien er geen extra voedingsconsult is aangevraagd, dan wordt ook de voeding van je baby besproken.

Welke verloskundige observaties gaan er gebeuren?

 • Bloeddrukcontrole
 • Urine controle
 • Gewichtscontrole
 • Luisteren naar harttonen van de baby
 • Hoe beweegt de baby?
 • Meten van de groei van de buik

39 weken

The final countdown! Dit is hoogstwaarschijnlijk het laatste consult die je vroedvrouw zal uitvoeren. Zijn er nog vragen of bezorgdheden? Hoe gaat het algemeen met jullie? Een laatste babbel kan eens deugd doen om met een gerust hart af te tellen naar het moment om jullie kleine schat in de armen te houden.

Welke verloskundige observaties gebeuren er?

 • Bloeddrukcontrole
 • Urine controle
 • Gewichtscontrole
 • Luisteren naar harttonen van de baby
 • Hoe beweegt de baby?
 • Meten van de groei van de buik
STANDAARD SUIKERTEST OF CHALLENGE TEST

Voorbereiding

 • U hoeft niet nuchter te zijn
 • Er wordt wel gevraagd voorafgaand aan de test GEEN zoete maaltijd te benuttigen
 • Dit kan op ieder moment van de dag uitgevoerd worden

Duur van de test: +/- 1 uur

Hoe gaat de test in zijn werk?

U krijgt een suikeroplossing met 50 gr suiker te drinken, dit is 200 ml. Nadien mag u een beker fris water drinken. Na 1 uur wordt uw bloed geprikt.

Wat bij afwijkende resultaten?

Bij afwijkende resultaten – dit wil zeggen een suikerwaarde > 130mg/dl – moet u de gespecialiseerde OGTT test uit te voeren.

GESPECIALISEERDE OGTT

Wanneer wordt deze test gedaan?

 • Indien u een verhoogd risico heeft voor zwangerschapsdiabetes:
  • Verhoogde suikerwaarden vroeg in de zwangerschap
  • U heeft obesitas
  • Bij een vorige zwangerschap had u reeds zwangerschapsdiabetes

 Voorbereiding

 • De dagen voorafgaand aan de test eet u normale, gevarieerde voeding. Geen calorie beperkende of suikervrije voeding
 • Gelieve NIET te roken voor én na de test
 • Voor deze test moet u NUCHTER zijn
  • 8-12u voorafgaand aan de test
  • Water drinken is toegestaan, geen andere dranken zoals frisdrank en cafeïnehoudende dranken)
  • Deze test wordt ’s morgens uitgevoer

Duur: 2 uren

 • Belangrijk: tijdens deze test mag u niet eten én geen inspanningen doen
 • U mag steeds in de wachtzaal comfortabel zitten. Wij voorzien literatuur om te lezen

Hoe gaat deze in zijn werk?

Bij de start van de test, wordt uw bloedafname nuchter geprikt. U krijgt 75 gr suiker te drinken (een hoeveelheid van 200ml) die we in de koelkast laten staan. In 5 minuutjes drinkt u dit flesje leeg. Er wordt gestart van zodra uw flesje leeg is. Na deze hoeveelheid krijgt u een beker fris water aangeboden. De volgende bloedafnames gebeuren: 30min, 1u en 2u na het leegdrinken van het flesje.

Wat bij afwijkende waarden? Dan spreken we van zwangerschapsdiabetes.

 • Er wordt contact opgenomen met uw begeleidend gynaecoloog
 • en afspraak wordt gemaakt met de diabetesverpleegkundige waar je arts mee samenwerkt. Zij zullen samen met de endocrinoloog/-oge een verdere therapie opstellen: dieet of insuline therapie
 • Informatie Zoet Zwanger wordt voorzien
 • Kijk ook steeds op diabetes.be voor correcte info hieromtrent.
 •  
GBS WISSER

Wat is het?

Een vaginale-rectale wisser waarmee de aanwezigheid van Groep B-streptokokken wordt opgespoord

Wanneer: tussen de 35 en 37 weken zwangerschap

Waarom?

 • 10-30% van de zwangere dames draagt deze bacterie met zich mee. In een zwangerschap kan dit geen kwaad en een zwangere zal hiervan geen last ondervinden. Bij een vaginale bevalling zal je baby passeren via deze flora en de kans bestaat dat hij/zij hierdoor besmet geraakt en zwaar ziek kan worden. Deze kans tot overdracht is 50%.
 • Aangezien dit tot ernstige infecties (longontsteking en/of hersenvliesontsteking met risico tot overlijden als gevolg) kan leiden, geldt er op het verloskwartier in België een GBS-preventie beleid. De risico’ s blijven gelden na de bevalling tot 3 maand nadien.

Positief: wat nu?

 • Bij een GBS-positiviteit, dus dit wil zeggen dat de bacterie vaginaal/anaal gevonden is, wordt er meestal een antibiotica kuur gestart tijdens de arbeid.
 • In de meeste ziekenhuizen geldt de regel dat je baby optimaal beschermd is, van zodra je 2 volwaardige antibiotica kuren hebt gekregen. Iedere kuur wordt herhaald na ongeveer 3uur.
 • Ging de arbeid zo snel en heb je niet alle dosissen AB gekregen? Dan zal je baby gedurende 48u geobserveerd worden op de materniteit. Dit belangrijk om te weten, ook als jullie aanvankelijk de intentie hadden om snel naar huis te gaan.
 • Graag meer info gewenst? Kijk zeker op zwangermetgbs.be

Is deze test verplicht?

Neen, maar ten stelligste aan te raden. Het is de taak als vroedvrouw om jullie te informeren over deze test en ook de gevaren om deze test te weigeren. Als u deze test weigert te laten afnemen, dan zal je vroedvrouw vragen om een attest te tekenen voor deze weigering (informed consent).