CORONAMAATREGELEN: DRAAG EEN CHIRURGISCH MONDMASKER (geen stoffen) + NEEM GROTE BADHANDDOEK MEE

Valpreventie

Het aantal ouderen groeit omwille van de steeds betere levensomstandigheden en medische evolutie. De levensverwachting stijgt en dit gaat gepaard met de zogenaamde ouderdomskwaaltjes. Deze kwaaltjes kunnen sterk interfereren met de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van ouderen. Sommige van deze beperkingen houden een verhoogd valrisico in. Één op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar in of rond het huis met soms invaliderende breuken tot gevolg. Dit zorgt voor een enorme impact op de levenskwaliteit.

Ben jij 65+ en ben je minstens 2 keer gevallen in het afgelopen jaar? Dan heb je mogelijks recht op een aangepast oefenprogramma om jouw valrisico te verkleinen. Samen met de kinesitherapeut worden enkele praktische testen gedaan om na te gaan of jij recht hebt op de 60 kinesitherapeutische behandelingen per jaar (Fb-statuut). Het programma is erop gericht de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ze fit en actief te houden op een veilige manier. 

Bij Embodhi kan je terecht voor een initiële screening om na te gaan of verdere opvolging noodzakelijk is. Het gaat om een multifactoriële evaluatie. Aan de hand van deze evaluatie worden de valrisicofactoren geïdentificeerd en wordt indien gewenst een zorgprogramma op maat opgesteld.