CORONAMAATREGELEN: DRAAG EEN CHIRURGISCH MONDMASKER (geen stoffen) + NEEM GROTE BADHANDDOEK MEE

Voedingsadvies tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap zal je op een gegeven moment een suikertest ondergaan. Deze kan afgenomen worden bij jouw gyneacoloog of vroedvrouw. Ook bij collega Sinja kan deze test afgenomen worden. De test gaat na of je zwangerschapsdiabetes hebt en er abnormaal hoge bloedsuikerwaarden gezien worden in jouw bloed. Dit is een tijdelijke soort diabetes die specifiek voorkomt tijdens de zwangerschap en nadien verdwijnt.
 
Bij elke zwangerschap staat de placenta (moederkoek) in voor de productie van de nodige hormonen. Deze hormoonveranderingen brengen mogelijks jouw stofwisseling uit balans. Insuline speelt een belangrijke sleutelrol in dit metabolisme; het regelt de glucose/bloedsuikertoegang tot onze cellen. Tijdens de zwangerschap kan de insulinewerking verstoort worden waardoor er een verhoogd nood aan insuline ontstaat om deze werking te garanderen. Wanneer jouw lichaam een insulinetekort doormaakt, stapelt het teveel aan suiker zich op in je bloed en spreekt men van zwangerschapsdiabetes of zwangerschapshyperglycemie.
 
Bij zwangerschapsdiabetes hebben zowel jouw kindje als jij als mama een verhoogd risico om later diabetes type 2 te ontwikkelen. Hoewel het eerder een tijdelijk fenomeen is kan het langdurige gevolgen hebben die altijd aandacht vereisen. Als je zwangerschapsdiabetes hebt doorgemaakt heb je mogelijks meer kans op het ontwikkelen van een echte diabetes in de jaren nadien.
 
Mogelijkse symptomen van zwangerschapsdiabetes zijn: veelvuldige nood aan drinken door toegenomen dorstgevoel al dan niet in combinatie met veelvuldig plassen, extreme vermoeidheid en terugkerende infecties. Soms wordt dit ook opgemerkt tijdens de echografische metingen wanneer blijkt dat het groeiende kindje binnenin jou, opvallend groter is dan verwacht wordt voor dat moment in de zwangerschap.
 
Tijdens de zwangerschap komen reeds aanwezige onevenwichten aan de oppervlakte. Zwangerschapsdiabetes wijst meestal op een reeds aanwezig probleem met de insulinewerking. Zowel overgewicht, leeftijd als erfelijkheid (diabetes type 2) kunnen aanleiding geven tot de diabetes.
 
Meestal volstaan een evenwicht voedingspatroon en gezonde beweging om de diabetes onder controle te krijgen. Samen met kinesitherapeute Lien geef ik je graag de nodige tips en tricks.
 
Diabetes voorkomen is teamwork:
  • Laat je bloedsuiker tijdig controleren zowel tijdens de zwangerschap als in de eerste 8 à 12 weken na de bevalling
  • Start tijdens je zwangerschap geen streng vermageringsdieet, dit is niet de tijd noch het moment!
  • Laat je arts weten dat je een zwangerschapsdiabetes hebt doorgemaakt
  • Probeer na 6 à 12 maanden opnieuw het gewicht te bereiken dat je had vóór de zwangerschap. Ons hele team wil je hierbij zeker en vast helpen!
    • Kinesitherapeute Lien geeft je graag tips en advies omtrent veilige beweging (met aandacht voor de bekkenbodemhygiëne) tijdens de zwangerschap en begeleid je graag bij je return-to-sport nadien.
    • Vroedvrouw en lactatiekundige Sinja deelt met veel plezier alle informatie omtrent borstvoeding. Borstvoeding kan helpen om je gewicht makkelijker te verliezen.
    • Diëtiste Vera begeleidt je professioneel om je voeding aan te passen opdat je geleidelijk en vooral langdurig gewicht kan verliezen