Dry Needling

Spierontspannende techniek

Dry Needling (DN) is een minimaal invasieve techniek voor de behandeling van triggerpoints. Het aanprikken van pijnlijke punten in de spieren zorgt voor een directe en langdurige ontspanning.

Wat is dry needling?

Bij Dry Needling wordt gebruikt gemaakt van acupunctuurnaalden zonder het injecteren van vloeistof. Toch is DN niet hetzelfde als acupunctuur. Bij deze laatste techniek worden vaak meerdere naalden oppervlakkig aangebracht in het lichaam volgens specifieke banen, die ook langere tijd blijven zitten. Daar waar acupunctuur zich focust op het plaatsen van de naalden volgens specifieke energiebanen, prikt men bij DN (in hoe onze therapeut is opgeleid) enkel op voelbare punten en dit met slechts één naald tegelijkertijd.

Wat is een triggerpoint?

Een triggerpoint of triggerpunt is een voelbare knoop in de spier die naast lokale drukpijn ook pijn op afstand veroorzaakt (= gerefereerde pijn). 

Triggerpoints kunnen de volgende klachten geven:

  • Stijfheid/pijn in de spier: lokaal en op afstand

  • Bewegingsbeperking(en)

  • Verminderde spierkracht en coördinatie

  • gevoelsstoornissen: zwaarheid, tintelingen, duizeligheid, …

Is dry needling pijnlijk?

Het inbrengen van de naald is op zich niet pijnlijk. Enkel op het moment dat het triggerpoint echt aangeprikt wordt, trekt de spier kort samen met gepaard gaat met een kortdurend krampgevoel. Onmiddellijk daarna voelt de spier meer ontspannen aan en kan je vlotter bewegen. Soms kan na behandeling enige spierstijfheid/spiervermoeidheid gevoeld worden die slechts 1 à 2 dagen duurt.

De kinesitherapeut zal na een grondig vraaggesprek en onderzoek de pijnlijke triggerpoints in de spieren behandelen. Bij langdurige en meer uitgebreide klachten worden meerdere spieren aangeprikt die soms ook via de wervelzuil benadert worden.