Terms & Conditions

GELIEVE ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN GRONDIG DOOR TE LEZEN.

Verzamelen van gegevens

 

Wanneer u via onze website interageert met ons, verzamelen wij mogelijks uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, geboortedatum indien nodig.

We verzamelen informatie over hoe u interageert met ons op basis van uw surfgedrag. Bijvoorbeeld, wanneer u contact met ons opneemt in verband met het maken van afspraken of het deelnemen aan bepaalde activiteiten, verschaft u ons bewust uw persoonlijke informatie. We verzamelen mogelijks ook informatie over uw surfgedrag via third parties – maar alleen als u deze de toestemming gaf informatie over u te verzamelen.

We zijn niet verantwoordelijk voor de privacy van data verzameld door websites die geen eigendom zijn van Embodhi, inclusies deze gelinkt aan onze eigen website www.embodhi.be.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over onze werkwijze, gelieve ons te contacteren via info@embodhi.be met duidelijke weergave van uw zorgen. We bekijken uw klacht en onderzoeken of de juiste manier van handelen werd gevolgd en antwoorden u op gepaste wijze. We proberen dit onderzoek binnen de 15 dagen af te ronden na ontvangt van uw klacht, hoewel, dit in sommige gevallen mogelijks langer duurt. 

Niet aanwezig zijn op een afspraak

Afspraken dienen steeds minimaal 48 uur op voorhand geannuleerd te worden. Zo kan een vrijgekomen plaats alsnog door een andere patiënt(e) ingevuld worden.

Indien een afspraak niet of laattijdig wordt afgemeld, zijn wij genoodzaakt de behandeling aan te rekenen.

Niet tijdig betalen van facturen

Wanneer de gegeven factuur voor de verstrekte kinesitherapeutische behandelingen niet betaald werd binnen de aangegeven betaaltermijn van 14 dagen, worden volgende stappen ondernomen:

Allereerst ontvangt u een eerste herinnering als nieuwe betaaluitnodiging van het betalen van de gegeven factuur met het oorspronkelijke factuurbedrag binnen de 14 dagen. Wordt de betaaltermijn van 14 dagen van de eerste betalingsherinnering overschreden, ontvangt u een tweede betalingsherinnering waarbij 5 euro extra kosten worden aangerekend bovenop het factuurbedrag die u dient te betalen binnen de 14 dagen. Wordt deze tweede betalingsherinnering alsnog niet betaald binnen de gegeven betaaltermijn, ontvangt u een aanmaning per aangetekend schrijven waar nogmaals 5 euro extra kosten bijgerekend worden – in totaal 10 euro extra – bovenop het oorspronkelijke factuurbedrag dat betaald dient te worden binnen de 8 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven. Indien hier geen reactie op wordt gegeven van uw partij zijn wij genoodzaakt dit te laten behandelen door de bevoegde rechtbank.