Zwangerschapswens

Preconceptioneel gesprek

Ben je nog niet zwanger maar wil je graag kinderen? Word gezond zwanger door je te laten begeleiden door je vroedvrouw.

Doel van het consult

In dit gesprek wordt het dossier opgestart en wordt er tijd gemaakt om te bespreken wat jullie verwachtingen zijn naar zwangerschap en de weg hiernaartoe. Dit voorlichtingsgesprek heeft als doel om je te adviseren, te informeren en al je vragen in verband met jullie zwangerschapswens te beantwoorden. Nog vóór de bevruchting kan je dus al eens langskomen op gesprek.

Inhoud van het eerste gesprek

We overlopen samen uitgebreid je medische voorgeschiedenis en maken de balans op van je huidige gezondheidstoestand. Tevens wordt er uitgebreid gescreend op eventuele risicofactoren die complicaties tijdens de zwangerschap kunnen veroorzaken.

Neem je reeds iets van medicatie, dan wordt er bekeken of het mogelijk is deze medicatie verder te gebruiken. Wij gebruiken hierbij steeds betrouwbare databanken. Heb je een lijst met thuismedicatie, dan is het steeds aan te raden om de vroedvrouw voorafgaand een mailtje te sturen, zodat ze reeds wat voorbereiding kan doen. Bij twijfel wordt er steeds een tweede opinie gecontacteerd (jouw vaste gynaecoloog/-oge) of een andere vroedvrouw.

Via een bloedafname worden de belangrijkste parameters nagekeken in functie van de aanbevolen vaccinaties, vitaminen en mineralen.

De werking van de menstruatiecyclus wordt duidelijk uitgelegd en er wordt getoond hoe je het best jouw vruchtbare periode inschat in functie van een succesvolle bevruchting. We overlopen ook het aspect ‘voeding’ en bij overgewicht wordt steeds doorverwezen naar onze diëtiste. Een gezond lichaamsgewicht verhoogt namelijk de kans op een succesvolle bevruchting.

Inhoud van het vervolggesprek

Je kan steeds bij mij terecht voor verdere vragen over de weg naar de zwangerschap toe. Heb je vermoedens dat je zwanger bent? Er zijn steeds zwangerschapstesten in de praktijk beschikbaar. Is deze positief, dan wordt er een bloedafname uitgevoerd voor het vaststellen van jouw zwangerschap. Indien gewenst wordt na een positieve bloedafname, het secretariaat van uw vaste arts gecontacteerd voor een afspraak.

Tarieven
  • Eerste consult €40

    Valt buiten de terugbetaling door jouw ziekenfonds

  • Vervolgconsult €25

    Valt buiten de terugbetaling door jouw ziekenfonds